moletugmp1

Rankos, suteikiančios pagalbą, švelnesnės negu besimeldžiančios lūpos

Robertas Grinas Ingersolis

 

GMP darbuotojai, kaip niekas kitas turi galimybę, bet kartu ir didžiulę atsakomybę savo profesionaliomis žiniomis ir modernios medicinos technologijų pagalba, nuoširdžiu dėmesiu atstatyti, sustiprinti žmogaus sveikatą, suteikti džiaugsmą, viltį, išgelbėti gyvybę. Tik kvalifikuotas, tvirtu žingsniu eidamas, kantrybės ir geranoriškumo vedamas medikas, gali palengvinti žmonių kančias, suteikti pagalbą ūmiai susirgusiems, nelaimės ištiktiems žmonėms.

Darbas GMP tarnyboje yra labai sunkus, reikalaujantis darbuotojų susikaupimo, sugebėjimo greitai ir atsakingai priimti tinkamą sprendimą, darbas ekstremaliomis, streso sąlygomis. GMP tarnyba yra nematoma, kol nenutinka bėda. Kiekvienas Lietuvos gyventojas yra įsitikinęs, kad atsitikus nelaimei, ūmiai susirgus, jiems bus suteikta kvalifikuota GMP paslauga, todėl GMP darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, gilina žinias įvairiuose tobulinimosi kursuose, seminaruose, paskaitose, stengiasi koja kojon žengti su  skubios medicinos pagalbos teikimo naujovėmis.

Suteikta paslaugų

2022 metais

Iš viso iškvietimų 4327

Iš jų:

Nelaimingi atsitikimai 590
Ūmios ligos 2271
Skubūs pervežimai 1208

 

Ankstesni metai

Sveikatos draustumo patikrinimas