1 1

Suteikta paslaugų

2022 metais

Iš viso iškvietimų 4327

Iš jų:

Nelaimingi atsitikimai 590
Ūmios ligos 2271
Skubūs pervežimai 1208

 

Ankstesni metai

Sveikatos draustumo patikrinimas